al contingut a la navegació Informació de contacte

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA 2022-2023. EMD DE MONTENARTRO

La Diputació de Lleida per Decret de la Presidència número 2022/2506 de 12 de setembre de 2022, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023.

DIMECRES 20 SETEMBRE 2023

La Diputació de Lleida per Decret de la Presidència número 2022/2506 de 12 de setembre de 2022, es deixa constància de l’aprovació definitiva del Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023 en el qual es va acordar concedir a l'EMD de Montenatró , la subvenció per import de 8.500,00€. Amb aquesta línia d'ajuts, ha col·laborat econòmicament amb el finançament de l’obra “Pavimentació del Carrer del costat del Magatzem de Montenartró” .

Amb la col·laboració:

Galeria d'imatges