al contingut a la navegació Informació de contacte

O.FISCAL 21: ÚS DE LOCALS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 REGULADPREA DE LA TAXA PEL SERVEI D'ÚS DE LOCALS MUNICIPALS.

Document Actions