al contingut a la navegació Informació de contacte

O. FISCAL 15: TAULES I CADIRES

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Document Actions