al contingut a la navegació Informació de contacte

O. FISCAL C.C. P. SOBIRÀ: ESCOMBRARIES

S'adjunta aquí la darrera modificació de tarifes de l'O.F. del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, corresponent al servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids municipals, domiciliaris i assimilables. El text íntegre de l'ordenança que inicialment es va aprovar es troba al BOP de Lleida núm. 179, de 31 de desembre de 2005, si bé anualment ha anat essent objecte de succesives modificacions. Informació addicional

Document Actions