al contingut a la navegació Informació de contacte

O. FISCAL 20: PLUSVÀLUA

Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Document Actions