al contingut a la navegació Informació de contacte

Text Normatiu Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic

Aquestes Normes van ser aprovades definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Lleida en data 19 de desembre de 1996 i el text de la Normativa també està publicat al BOP de Lleida núm. 8, de 17-01-1998. Trobareu un apartat amb la simbologia per poder interpretar els plànols normatius i un apartat per els plànols de cada un dels pobles, amb l'excepció de Llavorsí que està desglosat en Llavorsí Nord i Llavorsí Sud. Finalment, també podeu consultar aquestes NSPU i les seves modificacions puntuals a la web del Registre de Planejament del DTS, a: http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=56978&fromPage=load

application/pdf NSPU.pdf — 3619 KB