al contingut a la navegació Informació de contacte

Subvencions programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades.

El Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones en situació d'atur, té l'objectiu de formar-les per cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

DILLUNS 22 NOVEMBRE 2021

Us informem que s’ha publicat RESOLUCIÓ EMT/3408/2021, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les subvencions destinades al programa Forma i insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI) (ref. BDNS 595021).

 

El Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d'accions formatives destinades preferentment a persones en situació d'atur, té l'objectiu de formar-les per cobrir les necessitats de contractació de les empreses.

Així, el SOC subvenciona la formació, i per la seva banda les empreses es comprometen a la contractació d'almenys el 60% de l'alumnat format.

La formació subvencionable:

- Formació del Catàleg d'especialitats formatives, destinades o no a l'obtenció de certificats de professionalitat.
- Formació a mida de l'empresa sol·licitant.
- Itineraris mixtos de diferents especialitats formatives.

 

Persones destinatàries

Les accions de formació s'adrecen prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, que siguin demandants d'ocupació no ocupats (DONO), 70%, i a persones treballadores que s'hagin incorporat en els darrers tres mesos a l'empresa i que requereixin formació específica per adaptar-se al seu lloc de treball.

El percentatge de treballadors ocupats que hi poden participar és del 30%

També poden participar a la convocatòria de Forma i Insereix les persones afectades per un ERTO i, als efectes del càlcul dels percentatges esmentats, no computen com a ocupades, tal com s'estableix a l'Ordre TES/1109/2020.

Els alumnes participants, siguin desocupats o ocupats, han d'estar inscrits a les oficines del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Termini de presentació de les sol·licituds: Des del 19 de novembre de 2021 fins al 3 de desembre de 2021.