al contingut a la navegació Informació de contacte

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D’INICI DE LES PROVES

DIMARTS 22 OCTUBRE 2019

Quart. Es convoca a tots els aspirants per al segon exercici de la fase d’oposició d'acord amb la data, l'hora i el lloc que s'indiquen a continuació: Data: 29 d’octubre de 2019 Hora: 9:00 hores Lloc: Centre cívic del c/ de la Farga, 16, baixos

En el document adjunt us podeu descarregar i/o llegir la resolució.

Fitxers adjunts