al contingut a la navegació Informació de contacte

Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut anualitat 2020

EMD d'Arestui

DIMARTS 01 DESEMBRE 2020

Per Decret de presidència de la Diputació de Lleida de data 18 de maig de 2020 ha aprovat definitivament el Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut anualitat 2020.


A l’EMD d’Arestui se l’ha assignat la quantitat de 7.500,00 € que hem destinat a la gestió d’aigües d’ús públic.

Amb la col•laboració: