al contingut a la navegació Informació de contacte

PLA DE COOPERACIÓ FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I EMDs 2020-2021. EMD D'ARESTUI

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DELS TERRITORI DE LLEDIA 2020-2021

DIMECRES 12 JULIOL 2023

La Diputació de Lleida per Decret de la Presidència 2021/2638 de 20 de setembre de 2021 va acordar concedir a l'EMD d'Arestui, la subvenció per import de 8.000,00€. Amb aquesta línia d'ajuts, ha col·laborat econòmicament amb el finançament de la pavimentació del carrer d'accès a la part baixa del poble d'Arestui.

Amb la col·laboració:

Galeria d'imatges