al contingut a la navegació Informació de contacte

Oferta laboral

En el marc de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a incentivar la contractació de pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya l’Ajuntament de Llavorsí ofereix un lloc de treball per a persones joves (de fins a 29 anys) beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

DIJOUS 12 AGOST 2021

Busquem un/a jove per a treballar en contracte de pràctiques remunerades.

En el marc de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinada a incentivar la contractació de pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya l’Ajuntament de Llavorsí ofereix un lloc de treball per a persones joves (de fins a 29 anys) beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.


  1. Tipus de contracte i durada: S’ofereix contracte en pràctiques a temps complet durant 6 mesos. Data d’inici 1 de setembre de 2021 .
  2. B. Descripció del llocs de treball: Ajudant de la brigada municipal
  3. Requisits d’accés: per a poder accedir al lloc de treball és imprescindible
  • Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
  • Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
  • No haver participat en les convocatòries dels anys 2019 i 2020
  1. D. Procés de selecció: consta de la valoració del CV i d’una entrevista personal, a aquelles persones que acreditin tots els requisits

Valoració del CV. Formació relacionada amb el lloc de treball a cobrir.

 

Entrevista personal. Aquesta versarà sobre qüestions pròpies del lloc de treball, experiència professional, motivacions, habilitats i competències professionals de la persona aspirant.

 

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud, al registre d’entrada de l’Ajuntament de Llavorsí :

Termini per presentar les sol·licituds de 10 dies a partir del 12 d’agost de 2021 a les 14.30 .

Cal adjuntar a la sol·licitud:

- Còpia del DNI – permís de conduir

- Còpia de la titulació que s’acredita

- Còpia de l’acreditació del nivell C de Català

- Currículum Vitae

- Documents acreditatius del Programa de Garantia Juvenil i inscripció al SOC.

- Vida laboral o declaració responsable referent als contractes en pràctiques si s’escau.

 

Si tens dubtes pots fer-nos la consulta trucant al 973622008 o enviant un correu a ajuntament@llavorsi.ddl.net

 

 Ajuntament de Llavorsí

      

Galeria d'imatges