al contingut a la navegació Informació de contacte

Nova edició del Curs de Bona/on Coneixedora/or del Parc Natural de l’Alt Pirineu

S'inicia el període d'inscripcions al Curs de Bona/on Coneixedora/or del Parc Natural de l'Alt Pirineu

DIVENDRES 19 MARÇ 2021

El Curs de Bona Coneixedora del Parc Natural de l'Alt Pirineu, antic Curs de Guia-Intèrpret, té com objectiu la formació de personal especialitzat en el coneixement i la divulgació dels valors del Parc i, per tant, s'adreça principalment a les persones que s'hi dediquen professionalment o s'hi volen dedicar.

Amb la superació del curs, s'obté l'acreditació de Bon Coneixedor del Parc Natural de l'Alt Pirineu i permet la inclusió de les activitats de divulgació que aquesta persona porti a terme com a guia en l'àmbit del Parc al programa quadrimestral d'activitats del Parc, entre altres tipus de promocions.

El curs inclou una part teòrica i una part pràctica en forma de sortides. La part teòrica consta d'un bloc comú a tots els parcs naturals gestionats per la Generalitat de Catalunya i d'un bloc específic sobre el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Les persones que acreditin haver cursat i superat el Curs de Bona Coneixedora d’un altre parc, estaran exemptes de cursar i avaluar-se del bloc comú.

El curs tindrà lloc entre el 26 d’abril i el 16 de juny. Del 26 d'abril al 3 de maig tindrà lloc la fase preparatòria. Les sessions teòriques començaran el 3 de maig de dilluns a dijous de 17h a 21h a la seu del Parc a Llavorsí i podran seguir-se presencialment o telemàticament. Les sortides seran d'un dia (de 8.30 a 18h aproximadament) també entre setmana i alternades amb les classes teòriques. Per causes externes a l'organització, com per exemple la meteorologia adversa, les dates i els horaris de les sessions teòriques i les sortides poden variar.

La prova d'avaluació de coneixements serà el 16 de juny i caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores lectives per poder-s'hi presentar. Els resultats de la prova d'avaluació es comunicaran entre el 28 i el 30 de juny.

El cost de la inscripció al curs és de 100€. Per les persones que cursin només el bloc específic, el preu és de 90€.

El període d'inscripció és del 17 de març al 6 d'abril. Les persones interessades hauran d'omplir el full d’inscripció i presentar-lo juntament amb el currículum, els documents significatius que acreditin allò citat al CV i una carta de motivació via tramesa genèrica de la Generalitat de Catalunya o presencialment a la seu del Parc a Llavorsí.

En cas que el número d’inscripcions superi el número de places, les places al curs s'adjudicaran segons la puntuació obtinguda després d'avaluar el currículum de les persones inscrites. Els criteris de puntuació es detallen en el document adjunt. El llistat de les persones admeses es comunicarà el 19 d'abril.

Per a més informació, podeu escriure a pnaltpirineu@gencat.cat  o bé trucar al telèfon 973 622 335.