al contingut a la navegació Informació de contacte

Nou impost CO2

Catalunya treballa des de fa temps per reduir les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) i des de l’any 2005 aplica la política internacional contra les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

DIMECRES 12 MAIG 2021

Aquest 2021 s’implanta l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa i amb els objectius del desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

Davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, i des del compromís amb el medi ambient, l’impost s’implanta amb una voluntat clara d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania.

Qui ha de pagar l’impost

  • Les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020.
  • Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).

Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Calendari

L’impost es gestiona mitjançant padró, elaborat i aprovat per l’ATC a partir de les dades de què disposa.

  • 1 de maig: publicació del padró provisional.
  • 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació).
  • 1 de setembre: publicació del padró definitiu.
  • A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament.

A la web sobre el nou tribut impostco2.gencat.cat teniu el document de preguntes freqüents publicat a la seu electrònica de l'Agència.