al contingut a la navegació Informació de contacte

Modificació ordenança de comunals del comú de veïns del poble de Llavorsí d'altres Drets Comunals.

L'Ajuntament de Llavorsí, reunit en sessió del Ple de 10 de novembre de 2020, aprovà inicialment una modificació de l'ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE L'APROFITAMENT DE LES FORESTS COMUNALS DEL COMÚ DE VEÏNS DEL POBLE DE LLAVORSÍ I D'ALTRES DRETS COMUNALS.

DIJOUS 21 GENER 2021

El 30 de desembre de 2020 es va publicar al BOP amb número 251, l'Edicte d'aprovació inicial modificació de l'ordenança de comunals.

Els veïns de Llavorsí amb determinades condicions d’arrelament i permanència, fins ara tenien el dret a un tram de 250 kwh gratuïts d’acord amb “l’Ordenança especial reguladora de l’aprofitament de les forests comunals del Comú de Veïns del poble de Llavorsí i d’altres drets comunals”, la darrera sessió del Ple de 10 de novembre de 2020, aprovà inicialment una modificació en els kw, incrementant en 150kwh més al mes, el que suposa concedir 400 kwh gratuïts mensuals.

Llavorsí, 21 de gener de 2021.