al contingut a la navegació Informació de contacte

LÍNIA D’AJUTS PER AL FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIS MEDICS LOCALS.

L’AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ BENEFICIARI DE LA LÍNIA D’AJUTS ALS ENS LOCALS PER AL FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIS MEDICS LOCALS. ANUALITAT 2019

DIJOUS 04 JUNY 2020

La Junta de Govern número 37/2019 de la Diputació de Lleida, de 16 de desembre de 2019, va aprovar la subvenció de 10.000,00 Euros per l’actuació de funcionament i administració del consultori mèdic local de Llavorsí, any 2019.

Amb aquest programa, la Diputació de Lleida col·labora econòmicament i subvenciona els següents conceptes que tinguin la consideració de despeses corrents:

- Despeses de personal adscrit al servei.

- Subministraments: d’energia elèctrica, d’aigua, de gas, de comunicació telefònica o informàtica, de vestuari, material d’oficina, etc.

- Lloguers: Edificis, maquinari, transport, etc.

- Reparacions, manteniment i conservació de béns mobles o immobles.

- Despeses: Neteja, seguretat, etc. realitzats per altres empreses.