al contingut a la navegació Informació de contacte

L’AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ BENEFICIARI DEL PROGRAMA D'ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Amb aquest programa, la Diputació de Lleida col•labora econòmicament amb el finançament de la despesa corrent de les entitats locals.

DIMECRES 20 MAIG 2020

Amb aquest programa, la Diputació de Lleida col·labora econòmicament amb el finançament de la despesa corrent de les entitats locals.

L’Ajuntament de Llavorsí, per l’anualitat 2019 , li correspon la subvenció de 6.607,04 Euros

El Ple de la Diputació de Lleida, de 7 de juliol de 2017, va aprovar de forma definitiva les Bases Reguladores del Pla d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019.

Les despeses subvencionables en aquest Pla poden ser despeses d’arrendaments de maquinària, instal·lacions i utillatge, i també per subministraments d’energia elèctrica, gas, de combustibles i carburants i servei de comunicacions. En el cas del nostre municipi, cobrirà les despeses d’enllumenat públic del municipi.