al contingut a la navegació Informació de contacte

Campanya sensibilització Revetlles 2023 i risc d'incendi

Des de Protecció Civil ens La situació actual de risc alt d'incendi forestal deriva, principalment, del llarg episodi de sequera generalitzat a tot el territori, donades les poques pluges registrades i el consegüent estrès hídric que pateixen els boscos. Ara per ara és difícil establir en quines condicions ens trobarem als volts de la revetlla de Sant Joan.

DIJOUS 01 JUNY 2023

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ REVETLLES 2023


La celebració de Sant Joan és una festa tradicional i molt arrelada al territori, amb participació de tots els públics. Conté una gran riquesa ritual i simbòlica: el foc, però també el menjar, les cançons, i altres pràctiques en són elements essencials. A més, té una significació específica ja que coincideix amb el solstici d’estiu i és el tret de sortida per gaudir de les activitats a l’aire lliure i de les vacances.


La situació actual de risc alt d'incendi forestal deriva, principalment, del llarg episodi de sequera generalitzat a tot el territori, donades les poques pluges registrades i el consegüent estrès hídric que pateixen els boscos. Ara per ara és difícil establir en quines condicions ens trobarem als volts de la revetlla de Sant Joan.
Davant d’aquesta situació, i amb la incertesa de com anirà evolucionant, es proposa enfortir els missatges relacionats amb el risc d’incendis forestals de cara a la campanya de revetlles, amb l’objectiu d’avançar-nos per fer un bon ús del material pirotècnic i evitar incendis.


Tal com indiquen les dades, un nombre elevat dels incendis forestals durant les revetlles deriven de l’ús de pirotècnia per part de particulars en activitats no organitzades, on no hi ha mesures de seguretat específiques. Els incendis es vinculen, sobretot, a coets i articles pirotècnics voladors en general i a les fonts i altres articles pirotècnics similars. D’altra banda, les activitats organitzades per ajuntaments i entitats i, en general, l’ús professional de la pirotècnia compten amb processos d’autorització i mesures de seguretat que redueixen els riscos.


Així, cal traslladar les accions i missatges següents de cara a aquesta revetlla:
Població i àmbit general
 Enfortir la prevenció i precaució entre la ciutadania.
 Alertar de la situació d’excepcionalitat quant a l’alt risc d’incendi forestal a tot el territori i que l’ús particular de la pirotècnia genera incendis forestals.


 Recordar l’especial prohibició i risc en l’ús de pirotècnica a menys de 500 m de zona forestal.
 Dissuadir del llançament de material en zones d’alt risc d’incendis forestal com cases rurals i càmpings, tot i que estiguin a més de 500 m de zones boscoses i agrícoles, perquè la gespa i les bardisses estan molt seques i el foc es pot propagar molt fàcilment.
 Recomanar fer ús de la pirotècnia prioritàriament als espais habilitats pels municipis i, en tot cas, en àrees sense vegetació, lluny d’arbres, camps, parcs i jardins i fora de solars urbans amb vegetació seca.
 Prioritzar l’ús de la pirotècnia a través de les activitats organitzades pels ajuntaments i entitats, ja que tenen planificades i establertes les mesures de prevenció.
Subdirecció General de Programes
en Protecció Civil
2
 Informar que els petards que tenen més risc de provocar un incendi són els coets i altres materials voladors, les fonts i altres que generen moltes espurnes, i no fomentar directament o indirectament el seu ús.
 Recordar que estan prohibits els fanalets voladors.
Municipis
 Enfortir la prevenció i precaució entre la ciutadania.
 Alertar de la situació d’excepcionalitat quant a l’alt risc d’incendi forestal a tot el territori i que l’ús particular de la pirotècnia genera incendis forestals.
 Estar informat del risc d’incendi forestal i la seva evolució per poder anar adaptant la festa amb les mesures establertes en funció del risc.
 Habilitar espais municipals per facilitar l’ús segur de la pirotècnia per part de la ciutadania. Aquest espais han de tenir les característiques següents:
Estar vigilats
Amb sol pavimentat, de formigó o similar
Lluny de masses forestals, terrenys agrícoles, arbrat, parcs, jardins i solars amb vegetació seca
 Informar de les zones habilitades al municipi per llençar material pirotècnic.
 Emplaçar els punts de venda de material pirotècnic lluny de zones forestals, àrees agrícoles, parcs i jardins i solars urbans amb vegetació seca.
 Informar els organitzadors d’activitats i festes amb foc de la situació de risc i de les mesures preventives i restrictives establertes. Reforçar els mecanismes de supervisió i control d’aquestes activitats.
 Informar les empreses de turisme rural, càmpings i altres activitats de lleure de la prohibició de llençar petards a menys de 500 m de zona forestal i de qualsevol altra mesura restrictiva en funció del risc.
 Informar en general la ciutadania de les mesures de seguretat i les restriccions.
 Recordar la prohibició de llençar fanalets voladors encesos.
 En el cas de correfocs, dissenyar recorreguts allunyats de parcs, jardins, i zones properes a zones forestals.