al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació definitiva Pla econòmic ens locals àmbit de la salut anualitat 2021 - EMD ARESTUI

Per Decret de la Presidència número 2086, de 9 de juliol de 2021 es deixa constància de l’aprovació del Pla econòmic en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida anualitat 2021.

DIMARTS 16 NOVEMBRE 2021

Per Decret de Presidència de la Diputació de Lleida de data 9 de juliol de 2021 ha aprovat definitivament el Pla econòmic per ens locals en l’àmbit de la salut anualitat 2021.

A l’EMD d’Arestui se li ha assignat la quantitat de 6.118,00 € que hem destinat a la gestió d’aigües d’ús públic.

 

Amb la col·laboració: la Diputació  de Lleida