al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 4.

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. Text íntegre de l’Ordenança modificada, per a general coneixement i per a la seva entrada en vigor a partir de la data de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

DIMECRES 04 MAIG 2022

En el document adjunt podeu consultar el text íntegre.

Fitxers adjunts