al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajut per la contratació de persones amb discapacitat.

Avui al DOGC s'ha publicat un ajut per la contractació de persones amb discapacitat, amb risc d'exclusió social procedents d'empreses d'inserció o beneficiaris de RGC (adjunto):

DIVENDRES 16 JULIOL 2021

Avui al DOGC s'ha publicat un ajut per la contractació de persones amb discapacitat, amb risc d'exclusió social procedents d'empreses d'inserció o beneficiaris de RGC (adjunto):

- La quantia de l'ajut per a un contracte de dotze mesos a jornada completa durant l'any 2021 s'estableix en 6.650,00 euros.
- El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
- El termini màxim per emetre la resolució de concessió de la subvenció i notificar-la és de tres mesos comptats des de la data en què s'hagi registrat la sol·licitud a l'òrgan competent per tramitar-la, si no s'ha de considerar desestimada
- La Resolució té efectes a partir de demà 17/07

Per més informació consulteu els documents adjunts.

Fitxers adjunts