al contingut a la navegació Informació de contacte

3a. convocatòria dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial.

S’han publicat les bases de la tercera convocatòria dels Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, adreçada a autònoms i empreses en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

DILLUNS 15 NOVEMBRE 2021

Us comuniquem que s’han publicat les bases de la tercera convocatòria dels Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, adreçada a autònoms i empreses en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

El tràmit d'inscripció prèvia per acollir-se, s’inicia avui dia 12 i estarà obert  fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Aquesta tercera convocatòria, s’adreça a autònoms i empreses que compleixin els requisits. En el cas d’haver-se presentat en convocatòries anteriors, el deute ha de ser complementari al ja declarat anteriorment.

Els imports seran els mateixos que a les convocatòries prèvies: els autònoms que tributin per estimació objectiva de l’IRPF (sistema de mòduls) rebran fins a 3.000 euros, i la resta de sol·licitants rebran entre 4.000 i 200.000 euros.

Com a principals novetats, la nova línia amplia l’àmbit temporal dels ajuts en quatre mesos; del 31 de maig de 2021 previst en les anteriors convocatòries, al 30 de setembre de 2021.

Es consideren també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021

En la concessió dels ajuts no es tindrà en compte l’ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds, de manera que es valoraran amb els mateixos criteris totes les sol·licituds presentades dins del termini i que compleixin els requisits.

A la web del Canal Empresa trobareu tota la informació que s’ha publicat sobre aquest tema i el procediment per a demanar els ajuts:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajudes-rdl-5-2021/ajutssolvencia-3a/

 

Confio que aquesta informació sigui del vostre interès.