al contingut a la navegació Informació de contacte

Notícies

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL SÒL I PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL VOL DELS TERRENYS COMUNALS, COM A BÉNS DEL DOMINI PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT, AMB LÍNIES AÈRIES DE TRANSPORT O DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA EN ALTA TENSIÓ QUE NO SUBMINISTRIN ENERGIA ELÈCTRICA AL VEÏNAT.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 8 de novembre de 2022 va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa.

Contingut relacionat

Document Actions