ARESTUI – Serradora d’Arestui

En aquesta serradora es portaven els troncs talats dels boscos, per transformar-los en taules, bigues, llates…

' div#catapult-cookie-bar { text-transform: none; } div#catapult-cookie-bar button { padding:5px; }