Composició Consistori

  • JOSEP VIDAL BRINGUÉ

Càrrec: Alcalde. Àrees: Economia i Hisenda, Obres, Manteniment i Serveis, SMDELL, SL

Partit: FM-VLL-ERC-AM

  • EVA SUILS FRADE

Càrrec: 1ª Tinenta d'Alcalde. Àrees: Transparència, Protecció de Dades, Xarxes Social i Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Partit: FM-VLL-ERC-AM

  • JORDI FILLET CARRERA

Càrrec: 2n. Tinent d'Alcalde. Àrees: Urbanisme, Nuclis agregats, Medi Ambient, Agricultura, Boscos, Projectes ús biomassa forestal, Transparència i Tecnologies de la informació i la comunicació.

Partit: FM-VLL-ERC-AM

  • MARC BARRUFET GRAU

Càrrec: Regidor. Àrees: Turisme i Esports

Partit: FM-VLL-ERC-AM

  • MONTSE GARCIA

Càrrec: Regidora. Àrees: Educació

Partit: FM-VLL-ERC-AM

  • CONXI LOZANO

Càrrec: Regidora. Àrees Sanitat i Benestar Social

Partit: FM-VLL-ERC-AM

  • JOAN ORDI GOMÀ

Càrrec: Regidor

Partit: JxCat

Document Actions